Telefón: +421 903 778 010 | Email: svab@posoft.sk

Východ 2003

Môj rozhovor s mamou Janovej ženy ktorý sa odohral začiatkom novembra 2014 na jej žiadosť u nej doma.