Logo POSOFT s.r.o

S nami smerujete stále vpred

Prehlásenie spoločnosti POSOFT s.r.o.  o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Spoločnosť POSOFT s.r.o., so sídlom: Bočná 94, 821 04  Bratislava, ktorá prevádzkuje internetovú stránku www.posoft.sk a www.posoft.eu. Spracuvávame osobné údaje ako správca, to znamená, že určujeme ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a vyberáme prípadných ďaľších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov.

Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Je to napr. v prípade vyplnenia formulára na stránke, dodania tovaru a služby, zasielania správ, e-mailov alebo v prípade vašich otázok týkajúcich sa produktov a služieb. Databázy osobných údajov zostávajú v spoločnosti POSOFT s.r.o., neposkytujú sa žiadnym spracovateľom domácim ani cezhraničným. Niektoré údaje získané v priebehu vašich návštev sú z bezpečnostných dôvodov uložené na našich serveroch. Ide napr. o meno Vášho poskytovateľa pripojenia na internet, www stránku, z ktorej ste prišli na našu stránku, www stránku, na ktorú odchádzate z našej stránky a vašu IP adresa. Tieto údaje môžu viesť k Vašej identifikácii, ale na tento účel sa nepoužívajú. Dáta sa používajú na štatistické účely, ale jednotliví užívatelia zostávajú anonymní. Technickými a organizačnými prostriedkami sme zaistili dodržovanie opatrení na ochranu osobných údajov aj v prípade uschovávania a spracovania dát externou organizáciou.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:

Vaše osobné údaje si ponecháme len po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve, archivácii. Pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu pre uchovanie týchto údajov alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií zabezpečenia. Osobné údaje našich zákazníkov sú uložené v našej internej zabezpečenej databáze. So spracovaním osobných údajov z hľadiska marketingu nám pomáhajú veľmi starostlivo vybraní spracovatelia.

Vyberáme iba takých spracovateľov, ktorí nakladajú s osobnými údajmi zodpovedne a ktorí kladú minimálne také nároky na ich ochranu ako my samy. Spracovatelia, ktorí nám pomáhajú so spracovaním osobných údajov sú zaviazaní mlčanlivosťou a nemôžu Vaše osobné údaje predávať tretím stranám.

Predanie osobných údajov tretím stranám.

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pri zaistení konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na tieto operácie špecializujú.

Sú to poskytovateľia nasledujúcich platforiem:

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďaľšie aplikácie alebo spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade budeme vyberať spoľahlivého spracovateľa, ktorý dbá na ochranu osobných údajov a používa primeraný stupeň ochrany týchto údajov.

Spracovanie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov je vykonávané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom mailu na: svab@posoft.sk.

Copyright © POSOFT s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content