Logo POSOFT s.r.o

S nami smerujete stále vpred

GDPR

Prehlásenie spoločnosti POSOFT s.r.o.  o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Spoločnosť POSOFT s.r.o., so sídlom: Bočná 94, 821 04  Bratislava, ktorá prevádzkuje internetovú stránku www.posoft.sk a www.posoft.eu. Spracuvávame osobné údaje ako správca, to znamená, že určujeme ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a vyberáme prípadných ďaľších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov.

Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Je to napr. v prípade vyplnenia formulára na stránke, dodania tovaru a služby, zasielania správ, e-mailov alebo v prípade vašich otázok týkajúcich sa produktov a služieb. Databázy osobných údajov zostávajú v spoločnosti POSOFT s.r.o., neposkytujú sa žiadnym spracovateľom domácim ani cezhraničným. Niektoré údaje získané v priebehu vašich návštev sú z bezpečnostných dôvodov uložené na našich serveroch. Ide napr. o meno Vášho poskytovateľa pripojenia na internet, www stránku, z ktorej ste prišli na našu stránku, www stránku, na ktorú odchádzate z našej stránky a vašu IP adresa. Tieto údaje môžu viesť k Vašej identifikácii, ale na tento účel sa nepoužívajú. Dáta sa používajú na štatistické účely, ale jednotliví užívatelia zostávajú anonymní. Technickými a organizačnými prostriedkami sme zaistili dodržovanie opatrení na ochranu osobných údajov aj v prípade uschovávania a spracovania dát externou organizáciou.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:

poskytovanie služieb a plnenie zmluvy:
budeme spracuvávať Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, tel. číslo a adresu, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, držania záruky a dodania tovaru.
vedenie účtovníctva:
Ak ste náš zákazník, potrebujeme vaše osobné (fakturačné) údaje, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
marketing – posielanie noviniek (newsletterov):
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), informácie o tom na čo kliknete a kedy najčastejšie otvárate naše kampane využívame za účelom marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, nakoľko predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Ak nieste našim zákazníkom, zasielame Vám newsletter iba na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu na konci každej e-mailovej kampane.

Vaše osobné údaje si ponecháme len po dobu stanovenú zákonom o účtovníctve, archivácii. Pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu pre uchovanie týchto údajov alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií zabezpečenia. Osobné údaje našich zákazníkov sú uložené v našej internej zabezpečenej databáze. So spracovaním osobných údajov z hľadiska marketingu nám pomáhajú veľmi starostlivo vybraní spracovatelia.

Vyberáme iba takých spracovateľov, ktorí nakladajú s osobnými údajmi zodpovedne a ktorí kladú minimálne také nároky na ich ochranu ako my samy. Spracovatelia, ktorí nám pomáhajú so spracovaním osobných údajov sú zaviazaní mlčanlivosťou a nemôžu Vaše osobné údaje predávať tretím stranám.

Predanie osobných údajov tretím stranám.

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pri zaistení konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na tieto operácie špecializujú.

Sú to poskytovateľia nasledujúcich platforiem:

Google (Analytics, Adwords)
Doručovacie firmy: Slovenská pošta, kuriér

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďaľšie aplikácie alebo spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade budeme vyberať spoľahlivého spracovateľa, ktorý dbá na ochranu osobných údajov a používa primeraný stupeň ochrany týchto údajov.

Spracovanie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov je vykonávané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom mailu na: svab@posoft.sk.

Máte právo na informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame. Toto právo plníme už touto samotnou informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Máte právo na prístup k informáciám. Preto nás môžete kontaktovať a zistiť aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Odpovieme Vám do 5. pracovných dní.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracúvame Vaše nepresné údaje, domievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie týchto správ).
Máte právo na prenesiteľnosť. Ak by ste si chceli svoje osobné údaje preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.
Právo na výmaz (byť zabudnutý) je daľšie právo, ktoré môžete využiť. Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete želať máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme minimálne 30 kalendárnych dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonom (napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom). V tomto prípade zmažeme všetky ostatné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete o tomto podozrení najprv kontaktovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť, a napraviť prípadné pochybenie.
Máte právo na odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.
Ak ste našim zákazníkom, posielame Vám obchodné informácie z oprávneného záujmu správcu. Ak nie ste našim zákazníkom, tak posielame newsletter iba na základe Vášho súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz na konci každého poslaného newsletteru.

Copyright © POSOFT s.r.o.
Skip to content