Telefón: +421 903 778 010 | Email: svab@posoft.sk

Správca

Program na šifrovanú vzdialenú správu počítačov.

Tento program pomáha vzdialenej správe Vášho počítača cez internet pomocou šifrovaného pripojenia. Ak máte prístup na internet a máte problémy s počítačom nemusíme vždy prísť priamo k Vám. Stačí ak si stiahnete z našej stránky tento program (linka na stiahutie je dole na stránke).

Cena za tieto služby sa odvíja od toho o akú činnosť pôjde pri vzdialenej správe a od času potrebného na vyriešenie daného problému. Klienti so zmluvou platia za tieto služby formou paušálu, kde sa im hodiny strávené pri diaľkovej správe počítača odpočítavajú z predplatených hodín. Cenník služieb pre ostatných zákazníkov bude zobrazený po kliknutí na odkaz na začiatku vety v novom okne. Pomocou komunikácie sa dohodneme na rozsahu prác, fakturačných údajoch a spôsobe platby. Po ich odsúhlasení môžeme zrealizovať Vašu objednávku a poskytnúť Vám potrebnú pomoc pri nastavení Vášho počítača alebo odstránení vzniknutých problémov.

Forma pripojenia je pomocou programu Anydesk. Upraveného klienta je možné stiahnuť tu.

Download AnyDesk