Telefón: +421 903 778 010 | Email: svab@posoft.sk

Správca

Program na šifrovanú vzdialenú správu počítačov.

Tento program pomáha vzdialenej správe Vášho počítača cez internet pomocou šifrovaného pripojenia. Ak máte prístup na internet a máte problémy s počítačom nemusíme vždy prísť priamo k Vám. Stačí ak si stiahnete z našej stránky tento program (linka na stiahutie je dole na stránke).
Po jeho stiahnutí a spustení sa Vám zobrazí dialógové okno (obrázok zobrazený dole). Vaše ID číslo bude samozrejme iné ako to na obrázku. Systém pre každého užívateľa vygeneruje unikátne číslo. Zároveň so spustením programu je vytvorené šifrované spojenie, ktoré nepotrebuje dodatočné nastavovanie firewalu. Program má nami preddefinované heslo potrebné na pripojenie k počítaču. Stačí ak nám po spustení programu zatelefonujete a poviete nám Vaše unikátne ID číslo. Na základe tohoto čísla a nami zadefinovaného hesla sa dokážeme pripojiť cez internet na Váš počítač. Môžeme Vám takto pomôcť vyriešiť Vaše problémy s počítačom. Súčasťou tohoto programu je aj možnosť spustiť interaktívny textový rozhovor (chat). Pomocou chatu môžeme počas práce v reálnom čase riešiť problém aj bez potreby telefonovania.

Cena za tieto služby sa odvíja od toho o akú činnosť pôjde pri vzdialenej správe a od času potrebného na vyriešenie daného problému. Klienti so zmluvou platia za tieto služby formou paušálu, kde sa im hodiny strávené pri diaľkovej správe počítača odpočítavajú z predplatených hodín. Cenník služieb pre ostatných zákazníkov bude zobrazený po kliknutí na odkaz na začiatku vety v novom okne. Pomocou chatu sa dohodneme na rozsahu prác, fakturačných údajoch a spôsobe platby. Po ich odsúhlasení môžeme zrealizovať Vašu objednávku a poskytnúť Vám potrebnú pomoc pri nastavení Vášho počítača alebo odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Kliknutím na tlačítko Stiahni program si môžete stiahnuť program Team Viewer Quick Support (support_posoft.exe o veľkosti 13,9 MB)

Dialógové okno

POSOFT s.r.o. - Vzdialená správa

Ďalšia forma pripojenia je pomocou programu Anydesk. Upraveného klienta je možné stiahnuť tu.

Download AnyDesk